Új Széchenyi tervNew Széchenyi planNew Széchenyi plan

@import((rwml-menu))
Uniós támogatásból új telephelyfejlesztés valósult meg Esztergom városában, az ipari park területén.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával jött létre.

A Seizo-Systems Kft. 2003. óta végez informatikai rendszerfejlesztést és üzemeltetést, a Magyar Suzuki Zrt. és beszállítói részére Esztergomban.
Termékeink gyártásirányítási és készletgazdálkodási szoftverek illetve ezekhez kapcsolódó szolgáltatások.
A szolgáltatásaink minőségszintjének emeléséhez, szükségünk volt bérelt telephelyünk kiváltására.
Egy új telephely kialakítása lehetővé teszi, hogy megnövekedett feladatainkat jobban, magasabb színvonalon láthassuk el, ennek érdekében létszámunkat bővítsük, ezáltal új munkahelyeket teremtsünk, és árbevételünket növelhessük.
A kialakítandó épület remélhetőleg az ipari park egyik fontos és európai színvonalú épületévé válik, ami mind megjelenésével, mind pedig funkcióját tekintve hirdeti a cégünk értékeit, példaként állhat más vállalkozások részére, illetve részévé válhat Magyarország európai uniós arculatának. Ebből a célból az elmúlt évek során területet vásároltunk a Magyar Suzuki közelében az Esztergomi Ipari Parkban.
Itt szeretnénk egy olyan telephelyet kialakítani a pályázati támogatás igénybevételével, ami mind a jelen igényeinknek, mind pedig a jövőbeni fejlődésünknek megfelelő alappal szolgálna.

A KDRFÜ által kiírt "Telephelyfejlesztés" című pályázati felhívásra, 2010. júliusában pályázati adatlapot nyújtottunk be, melyet a hiánypótlások teljesítése után 2011. április 07-én befogadott projektjavaslatként regisztrált, és 2011. június 10-én, a támogató levél alapján nem visszatérítendő támogatásban részesítette a Közép-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszere.
A beruházással 7fő munkahelyet tudunk megtartani és további 3 újat létrehozni.

A projekt keretében végzendő beruházás irodaépületet és annak kialakításához szükséges építési kivitelezési munkát foglal magába, melyek 2011. 08. 01-én megkezdődtek.

HU

JP

GB